Thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021 | 16:3

Ban Quản lý Dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Đăk Nông thông báo mời thầu

Ban Quản lý Dự án bảo trì đường bộ  - Sở GTVT Đăk Nông thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa nền, móng, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km401+568 ÷ Km402+00, Quốc lộ 14C, tỉnh Đắk Nông. 

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án bảo trì đường bộ

Tên gói thầu: Xây lắp công trình

Tên KHLCNT: Sửa chữa nền, móng, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km401+568 ÷ Km402+00, Quốc lộ 14C, tỉnh Đắk Nông. 

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 14/05/2021 15:29 Đến ngày 25/05/2021 08:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Đăk Nông

Thời điểm đóng/mở thầu:  25/05/2021 08:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 1.115.865.000 VND (Một tỷ một trăm mười lăm triệu tám trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 12.000.000 VND (Mười hai triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá