Thứ tư ngày 30 tháng 6 năm 2021 | 16:14

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo kế hoạch đấu thầu

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa đột xuất điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao thị trấn Yên Bình (giữa QL.2D, Km101+765 với QL.70, Km30+550), tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ.

Địa chỉ: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ, Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

I. Thông tin chung về Kế hoạch đấu thầu:

1. Tên dự án: Sửa chữa đột xuất điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao thị trấn Yên Bình (giữa QL.2D, Km101+765 với QL.70, Km30+550), tỉnh Yên Bái.

2. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ

3. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái

4. Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 2939/QĐ-TCĐBVN ngày 29/6/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa đột xuất điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao thị trấn Yên Bình (giữa QL.2D, Km101+765 với QL.70, Km30+550), tỉnh Yên Bái.

II. Thông tin về gói thầu:

1. Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

- Nguồn vốn đầu tư: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (NSNN).

- Giá gói thầu: 2.802.982.000 (Hai tỷ, tám trăm linh hai triệu, chín trăm tám mươi hai nghìn đồng).

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/năm 2021.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 tháng.

2. Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng.

- Nguồn vốn đầu tư: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (NSNN).

- Giá gói thầu: 87.851.000 (Tám mươi bảy triệu, tám trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/năm 2021.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công.

3. Tên gói thầu: Kiểm toán công trình.

- Nguồn vốn đầu tư: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (NSNN).

- Giá gói thầu: 32.878.000  (Ba mươi hai triệu, tám trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sau khi thi công xong.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá