Thứ tư ngày 7 tháng 7 năm 2021 | 16:24

Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Xử lý điểm đen tai nạn giao thông (Đèo Huổi Chan) đoạn Km164+200 - Km166+200, Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình

Tên KHLCNT: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông (Đèo Huổi Chan) đoạn Km164+200 - Km166+200, Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Vốn sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 Tháng

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 05/07/2021 18:57 Đến ngày 16/07/2021 09:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 150 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Điện Biên

Thời điểm đóng/mở thầu: 16/07/2021 09:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 19.981.088.000 VND (Mười chín tỷ chín trăm tám mươi mốt triệu tám mươi tám nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 250.000.000 VND (Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá