Thứ năm ngày 8 tháng 7 năm 2021 | 15:39

Sở Giao thông vận tải Hòa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Sở Giao thông vận tải Hòa Bình thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại nút giao giữa QL.12B với đường Hồ Chí Minh (Km46+650/QL.12B giao Km489+700/đường Hồ Chí Minh), tỉnh Hòa Bình.

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tên KHLCNT: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại nút giao giữa QL.12B với đường Hồ Chí Minh (Km46+650/QL.12B giao Km489+700/đường Hồ Chí Minh), tỉnh Hòa Bình.

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Xây dựng và Bảo trì công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Phạm vi điều chỉnh: Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu.

Trạng thái quyết định: Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

Ngày phê duyệt KHLCNT: 06/07/2021.

Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT: 3083/QĐ-TCĐBVN.

Tổng mức đầu tư: 6.800.000.000 VND.

 

 

 

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá