Thứ bảy ngày 10 tháng 7 năm 2021 | 10:19

Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa công trình, thuộc công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn Km39+00 ÷ Km43+500; Km57+00 ÷ Km59+00; Km89+00 ÷ Km92+00, Quốc lộ 12B, tỉnh Hòa Bình.

Bên mời thầu: Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình.

Tên Dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn Km39+00 ÷ Km43+500; Km57+00 ÷ Km59+00; Km89+00 ÷ Km92+00, Quốc lộ 12B, tỉnh Hòa Bình.

Tên gói thầu: Sửa chữa công trình.

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Giá gói thầu: 16.142.243.000 VND đồng.

Giá trúng thầu: 16.130.700.000 đồng.

Nhà trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH TVXD Cường Thịnh và Công ty TNHH Nhuận Phát 68.

Địa chỉ: Khu khố Hàng Trạm, Thị trán Hàng Trạm, Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày và 24 tháng (Trong đó: 150 ngày là thời gian thực hiện hợp đồng; 24 tháng là thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành, kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực).

Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 378/QĐ-SGTVT ngày 09/7/2021 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá