Thứ sáu ngày 20 tháng 8 năm 2021 | 11:19

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông (bước 2) trên các tuyến đường tỉnh năm 2020, tỉnh Hà Tĩnh theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

Tên gói thầu: 02.XL: Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông (bước 2) trên các tuyến đường tỉnh năm 2020, tỉnh Hà Tĩnh theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt

Tên KHLCNT: Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông (bước 1, bước 2) trên các tuyến đường tỉnh năm 2020, tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 Tháng

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT:  từ ngày 20/08/2021 17:21 Đến ngày 01/09/2021 09:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hà Tĩnh

Thời điểm đóng/mở thầu: 01/09/2021 09:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 2.304.835.000 VND (Hai tỷ ba trăm lẻ bốn triệu tám trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VND (Ba mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá