Thứ tư ngày 1 tháng 9 năm 2021 | 11:5

Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình Sửa chữa mặt đường đoạn Km9+100 – Km10+900, Quốc lộ 91C, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải An Giang

Tên gói thầu: Thi công xây lắp công trình

Tên KHLCNT: Sửa chữa mặt đường đoạn Km9+100 – Km10+900, Quốc lộ 91C, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa mặt đường đoạn Km9+100 – Km10+900, Quốc lộ 91C, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 01/09/2021 09:13 Đến ngày 13/09/2021 14:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh An Giang

Thời điểm đóng/mở thầu: 13/09/2021 14:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 5.104.399.000 VND (Năm tỷ một trăm lẻ bốn triệu ba trăm chín mươi chín nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 76.000.000 VND (Bảy mươi sáu triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá