Thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2021 | 11:22

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai thông báo mời thầu

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình + đảm bảo giao thông.

Bên mời thầu: Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai

Tên gói thầu: Xây lắp công trình + đảm bảo giao thông

Tên KHLCNT: Xây lắp công trình + đảm bảo giao thông

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 5 Tháng

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 13/09/2021 17:02 Đến ngày 24/09/2021 10:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Lào Cai

Thời điểm đóng/mở thầu:  24/09/2021 10:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 11.733.433.000 VND (Mười một tỷ bảy trăm ba mươi ba triệu bốn trăm ba mươi ba nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 176.000.000 VND (Một trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá