Thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2021 | 16:25

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km112-Km117, Quốc lộ 27C, tỉnh Lâm Đồng.

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ

Tên gói thầu: Xây lắp công trình

Tên KHLCNT: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km112-Km117, Quốc lộ 27C, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 10/09/2021 09:00 Đến ngày 20/09/2021 09:30

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Lâm Đồng

Thời điểm đóng/mở thầu: 20/09/2021 09:30

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 18.018.851.000 VND (Mười tám tỷ mười tám triệu tám trăm năm mươi mốt nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 181.000.000 VND (Một trăm tám mươi mốt triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá