Thứ ba ngày 31 tháng 8 năm 2021 | 10:23

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên quốc lộ 27, tỉnh Lâm Đồng.

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ

Tên gói thầu: Xây lắp công trình

Tên KHLCNT: Công trình: hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên quốc lộ 27, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (NSNN)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 30/08/2021 14:33 Đến ngày 09/09/2021 15:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Lâm Đồng

Thời điểm đóng/mở thầu: 09/09/2021 15:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 2.984.588.000 VND (Hai tỷ chín trăm tám mươi bốn triệu năm trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 29.845.880 VND (Hai mươi chín triệu tám trăm bốn mươi lăm nghìn tám trăm tám mươi đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá