Thứ tư ngày 1 tháng 9 năm 2021 | 10:50

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km112-Km117, Quốc lộ 27C, tỉnh Lâm Đồng.

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ

Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Tên KHLCNT: công trình sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km112-Km117, Quốc lộ 27C, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 01/09/2021 09:12 Đến ngày 21/09/2021 09:30

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Lâm Đồng

Thời điểm đóng/mở thầu: 21/09/2021 09:30

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 570.002.852 VND (Năm trăm bảy mươi triệu lẻ hai nghìn tám trăm năm mươi hai đồng chẵn).

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá