Thứ sáu ngày 27 tháng 8 năm 2021 | 16:4

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa đột xuất điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao thị trấn Yên Bình (giữa QL.2D, Km101+765 với QL.70, Km30+550), tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ, Sở Giao thộng vận tải tỉnh Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

1. Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

- Loại gói thầu: Xây lắp công trình

- Giá gói thầu: 2.837.319.000 (Hai tỷ, tám trăm ba mươi bảy triệu, ba trăm mười chín nghìn đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 tháng.

2. Tên dự án: Sửa chữa đột xuất điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao thị trấn Yên Bình (giữa QL.2D, Km101+765 với QL.70, Km30+550), tỉnh Yên Bái.

3. Nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách nhà nước)

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 11 giờ 05 phút, ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 9 năm 2021.

7. Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Web site: http: //muasamcong.mpi.gov.vn

8. Phát hành E-HSMT: miễn  phí

9. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 9 năm 2021.

10. Địa điểm mở thầu: Web site: http: //muasamcong.mpi.gov.vn

11. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 9 năm 2021.

12. Bảo đảm dự thầu: 36.000.000 (Ba mươi sáu triệu đồng).

13. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá