Thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2021 | 16:33

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Xử lý điểm đen TNGT Km754+063 (Ngã tư Sòng) QL1, tỉnh Quảng Trị.

Bên mời thầu: Cục Quản lý đường bộ II.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Tên KHLCNT: Xử lý điểm đen TNGT Km754+063 (Ngã tư Sòng) QL1, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

Tên dự toán mua sắm: Xử lý điểm đen TNGT Km754+063 (Ngã tư Sòng) QL1, tỉnh Quảng Trị.

Chi tiết nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách Nhà nước).

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: 08/11/2021 16:36 Đến ngày 19/11/2021 08:00

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm đóng/mở thầu: 19/11/2021 08:00.

Địa điểm mở thầu : website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 1.244.737.000 VND (Một tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu bảy trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VND (Mười lăm triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá