Thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2021 | 16:41

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Xử lý các điểm đen TNGT tại Km598+500, Km600+100, Km629+350 và Km659+900÷Km660+200 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An.

Bên mời thầu: Cục Quản lý đường bộ II.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Tên KHLCNT: Xử lý các điểm đen TNGT tại Km598+500, Km600+100, Km629+350 và Km659+900÷Km660+200 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

Tên dự toán mua sắm: Xử lý các điểm đen TNGT tại Km598+500, Km600+100, Km629+350 và Km659+900÷Km660+200 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An.

Chi tiết nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách Nhà nước).

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: 29/10/2021 07:49 Đến ngày 08/11/2021 08:30.

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Nghệ An.

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/11/2021 08:30.

Địa điểm mở thầu : website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 2.445.122.000 VND (Hai tỷ bốn trăm bốn mươi lăm triệu một trăm hai mươi hai nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 28.000.000 VND (Hai mươi tám triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá