Thứ sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021 | 15:45

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa công trình Xử lý ngập nước đoạn Km703+800 - Km704+00; Km710+010 - Km710+232 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An.

Bên mời thầu: Cục Quản lý đường bộ II.

Tên gói thầu: Sửa chữa công trình.

Tên KHLCNT: Xử lý ngập nước đoạn Km703+800 - Km704+00; Km710+010 - Km710+232 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

Tên dự toán mua sắm: Xử lý ngập nước đoạn Km703+800 - Km704+00; Km710+010 - Km710+232 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: 23/09/2021 16:20 Đến ngày 04/10/2021 08:00

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Nghệ An.

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/10/2021 08:00.

Địa điểm mở thầu : website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 1.565.800.000 VND (Một tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá