Chủ nhật ngày 19 tháng 9 năm 2021 | 15:56

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường từ Km635+700 - Km637+500; Km641+800 - Km642+00; Km642+100 - Km642+500; Km643+100 - Km643+550; Km649+620 - Km650+470; Km651+219 - Km652+00; Km652+423 - Km652+600; Km652+800 - Km653+00; Km654+00 - Km656+00; Km673+900 - Km674+00; Km676+900 - Km678+200; Km680+100 - Km682+300; Km682+900 - Km683+834; Km684+600 - Km685+100; Km685+833 - Km685+953; Sửa chữa cầu Khe Xài II Km663+556 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An.

Bên mời thầu: Cục Quản lý đường bộ II.

Tên gói thầu: Sửa chữa công trình.

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường từ Km635+700 - Km637+500; Km641+800 - Km642+00; Km642+100 - Km642+500; Km643+100 - Km643+550; Km649+620 - Km650+470; Km651+219 - Km652+00; Km652+423 - Km652+600; Km652+800 - Km653+00; Km654+00 - Km656+00; Km673+900 - Km674+00; Km676+900 - Km678+200; Km680+100 - Km682+300; Km682+900 - Km683+834; Km684+600 - Km685+100; Km685+833 - Km685+953; Sửa chữa cầu Khe Xài II Km663+556 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường từ Km635+700 - Km637+500; Km641+800 - Km642+00; Km642+100 - Km642+500; Km643+100 - Km643+550; Km649+620 - Km650+470; Km651+219 - Km652+00; Km652+423 - Km652+600; Km652+800 - Km653+00; Km654+00 - Km656+00; Km673+900 - Km674+00; Km676+900 - Km678+200; Km680+100 - Km682+300; Km682+900 - Km683+834; Km684+600 - Km685+100; Km685+833 - Km685+953; Sửa chữa cầu Khe Xài II Km663+556 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An.

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: 08/09/2021 14:30 Đến ngày 28/09/2021 14:30

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Nghệ An.

Thời điểm đóng/mở thầu: 28/09/2021 14:30.

Địa điểm mở thầu : website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 33.373.351.000 VND (Ba mươi ba tỷ ba trăm bảy mươi ba triệu ba trăm năm mươi mốt nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 600.000.000 VND (Sáu trăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá