Thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021 | 15:48

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Xử lý điểm đen TNGT tại Km15+100/QL.1 tuyến tránh TP. Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Cục Quản lý đường bộ II.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Tên KHLCNT: Xử lý điểm đen TNGT tại Km15+100/QL.1 tuyến tránh TP. Hà Tĩnh.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

Tên dự toán mua sắm: Xử lý điểm đen TNGT tại Km15+100/QL.1 tuyến tránh TP. Hà Tĩnh.

Chi tiết nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ ( Ngân sách Nhà nước)

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: 29/07/2021 15:38 Đến ngày 09/08/2021 08:00

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm đóng/mở thầu: 09/08/2021 08:00.

Địa điểm mở thầu : website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 1.680.211.000 VND (Một tỷ sáu trăm tám mươi triệu hai trăm mười một nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá