Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021 | 10:47

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng ĐT.823D (trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An - TP. Hồ Chí Minh).

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1

Tên gói thầu: Gói thầu thi công xây dựng

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án: ĐT.823D (trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An - TP. Hồ Chí Minh)

Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác

Tên KHLCNT: Đường tỉnh 823D (trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An - TP. Hồ Chí Minh)

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian bán HSMT: từ 12/11/2021 17:07 đến ngày 03/12/2021 07:30

Địa điểm: muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán: 2.000.000 VND

Thời điểm mở thầu: 03/12/2021 08:00

Địa điểm mở thầu: Ban quản lý dự án công trình Giao thông - Sở Giao thông vận tải Long An Số 66, đường Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An;

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

Số tiền bảo đảm dự thầu: 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng: 730 Ngày

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá