Thứ sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021 | 11:15

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng Sửa chữa nhà che dầm và vận chuyển vật tư về kho.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1

Tên gói thầu: Thi công xây dựng

Tên KHLCNT: Sửa chữa nhà che dầm và vận chuyển vật tư về kho

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 23/09/2021 16:42 Đến ngày 04/10/2021 10:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Tuyên Quang

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/10/2021 10:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 872.263.000 VND (Tám trăm bảy mươi hai triệu hai trăm sáu mươi ba nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 13.000.000 VND (Mười ba triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá