Thứ tư ngày 22 tháng 9 năm 2021 | 15:10

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng Sửa chữa các hư hỏng tại kho bảo quản vật tư dự phòng kho Cầu Chùa, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1

Tên gói thầu: Thi công xây dựng

Tên KHLCNT: Sửa chữa các hư hỏng tại kho bảo quản vật tư dự phòng kho Cầu Chùa, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 22/09/2021 10:31 Đến ngày 04/10/2021 10:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Hà Nội

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/10/2021 10:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu:  734.695.000 VND (Bảy trăm ba mươi bốn triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 11.000.000 VND (Mười một triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá