Thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2021 | 15:59

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Xây lắp công trình Sửa chữa đột xuất xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại đoạn từ Km22+350 - Km22+800 QL.279, tỉnh Điện Biên.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1

Tên gói thầu: Xây lắp công trình

Tên KHLCNT: Sửa chữa đột xuất xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại đoạn từ Km22+350 - Km22+800 QL.279, tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (NSNN)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 14/07/2021 15:35 Đến ngày 26/07/2021 10:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Điện Biên

Thời điểm đóng/mở thầu: 26/07/2021 10:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 3.899.151.000 VND (Ba tỷ tám trăm chín mươi chín triệu một trăm năm mươi mốt nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 55.000.000 VND (Năm mươi lăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá