Thứ ba ngày 6 tháng 7 năm 2021 | 16:7

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Xây lắp công trình Xử lý vị trí có nguy cơ mất ATGT Km102+090 (cầu Cây Khế); Km124+600 và Km141+100 QL.3, tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1

Tên gói thầu: Xây lắp công trình

Tên KHLCNT: Xử lý vị trí có nguy cơ mất ATGT Km102+090 (cầu Cây Khế); Km124+600 và Km141+100 QL.3, tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (NSNN)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 105 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 06/07/2021 14:47 Đến ngày 19/07/2021 10:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Bắc Kạn

Thời điểm đóng/mở thầu: 19/07/2021 10:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 5.589.618.000 VND (Năm tỷ năm trăm tám mươi chín triệu sáu trăm mười tám nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 80.000.000 VND (Tám mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá