Thứ năm ngày 1 tháng 7 năm 2021 | 17:19

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và hệ thống thoát nước Km180+038 - Km182+390, QL.70, tỉnh Lào Cai.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1

Tên gói thầu: Xây lắp công trình

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và hệ thống thoát nước Km180+038 - Km182+390, QL.70, tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 01/07/2021 16:33 Đến ngày 12/07/2021 10:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Lào Cai

Thời điểm đóng/mở thầu: 12/07/2021 10:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 6.737.100.872 VND (Sáu tỷ bảy trăm ba mươi bảy triệu một trăm nghìn tám trăm bảy mươi hai đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá