Thứ tư ngày 30 tháng 6 năm 2021 | 17:37

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Mua sắm rọ thép bọc nhựa PVC phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1

Tên gói thầu: Mua sắm rọ thép bọc nhựa PVC

Tên KHLCNT: Mua sắm rọ thép bọc nhựa PVC phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Lĩnh vực: Hàng hóa

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 30/06/2021 17:00 Đến ngày 12/07/2021 10:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Hà Nội

Thời điểm đóng/mở thầu: 12/07/2021 10:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 1.246.940.000 VND (Một tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 18.000.000 VND (Mười tám triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá