Thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021 | 16:44

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Mua sắm thép ray P43 phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn năm 2021.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1

Tên gói thầu: Mua sắm thép ray P43

Tên KHLCNT: Mua sắm thép ray P43 phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn năm 2021

Lĩnh vực: Hàng hóa

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 23/06/2021 16:43 Đến ngày 02/08/2021 10:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Hà Nội

Thời điểm đóng/mở thầu: 02/08/2021 10:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 991.464.000 VND (Chín trăm chín mươi mốt triệu bốn trăm sáu mươi bốn nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 14.000.000 VND (Mười bốn triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá