Thứ năm ngày 2 tháng 12 năm 2021 | 16:57

Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa đột xuất hư hỏng, hằn lún vệt bánh xe trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14B, qua địa phận thành phố Đà Nẵng.

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng

Bên mời thầu: Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng

Tên KHLCNT: Sửa chữa đột xuất hư hỏng, hằn lún vệt bánh xe trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14B, qua địa phận thành phố Đà Nẵng

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Phạm vi điều chỉnh: Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu

Trạng thái quyết định: Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Ngày phê duyệt KHLCNT: 29/11/2021

Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT: 5871/QĐ-TCĐBVN

Tổng mức đầu tư: 4.904.679.000 VND

Quyết định phê duyệt:  /data/data/Trangdt/files/SOCV-5871-1%20(1).pdf

Số gói thầu: 03

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá