Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2021 | 10:47

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa đột xuất hư hỏng, hằn lún vệt bánh xe trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14B, qua địa phận thành phố Đà Nẵng.

Bên mời thầu: Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng

Tên gói thầu: Xây lắp công trình

Tên KHLCNT: Sửa chữa đột xuất hư hỏng, hằn lún vệt bánh xe trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14B, qua địa phận thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 08/12/2021 18:04 Đến ngày 20/12/2021 08:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Đà Nẵng

Thời điểm đóng/mở thầu: 20/12/2021: 08:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 4.428.168.000 VND (Bốn tỷ bốn trăm hai mươi tám triệu một trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 45.000.000 VND (Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá