Thứ sáu ngày 19 tháng 11 năm 2021 | 15:34

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Xử lý điểm đen TNGT đoạn Km13+900 ÷ Km14+600/QL.45 (khu di tích Đền Phố Cát), tỉnh Thanh Hóa.

Bên mời thầu: Cục Quản lý đường bộ II.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Tên KHLCNT: Xử lý điểm đen TNGT đoạn Km13+900 ÷ Km14+600/QL.45 (khu di tích Đền Phố Cát), tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

Tên dự toán mua sắm: Xử lý điểm đen TNGT đoạn Km13+900 ÷ Km14+600/QL.45 (khu di tích Đền Phố Cát), tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách Nhà nước)

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: 19/11/2021 09:07 Đến ngày 30/11/2021 08:30

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm đóng/mở thầu: 30/11/2021 08:30

Địa điểm mở thầu : website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 11.124.825.000 VND (Mười một tỷ một trăm hai mươi bốn triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 130.000.000 VND (Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá