Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2021 | 14:24

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Gói thầu Quản lý, BDTX đoạn Km31+245,27 - Km46+815,77 địa phận tỉnh Hà Nam, thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1

Tên gói thầu: Quản lý, BDTX đoạn Km31+245,27 - Km46+815,77 địa phận tỉnh Hà Nam, thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Tên KHLCNT: Quản lý, BDTX đoạn Km31+245,27 - Km46+815,77 địa phận tỉnh Hà Nam, thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, từ ngày 11/9/2021 đến hết ngày 31/3/2024

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 27 Tháng

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 10/12/2021 12:22 Đến ngày 20/12/2021 14:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hà Nam

Thời điểm đóng/mở thầu: 20/12/2021 14:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 3.205.791.000 VND (Ba tỷ hai trăm lẻ năm triệu bảy trăm chín mươi mốt nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 48.000.000 VND (Bốn mươi tám triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá