Thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021 | 14:29

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Xây lắp công trình  Xử lý điểm đen TNGT tại Km272+700/QL.3, tỉnh Cao Bằng.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1

Tên gói thầu: Xây lắp công trình

Tên KHLCNT: Xử lý điểm đen TNGT tại Km272+700/QL.3, tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 27/12/2021 15:19 Đến ngày 10/01/2022 10:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Cao Bằng

Thời điểm đóng/mở thầu: 10/01/2022 10:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 2.942.876.944 VND (Hai tỷ chín trăm bốn mươi hai triệu tám trăm bảy mươi sáu nghìn chín trăm bốn mươi bốn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá