Thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022 | 11:16

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km916+300 - Km933+082, Quốc lộ 1 (không trùng khối lượng đã sửa chữa năm 2017-2021).

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km916+300 - Km933+082, Quốc lộ 1 (không trùng khối lượng đã sửa chữa năm 2017-2021)

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng

Bên mời thầu: Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Phạm vi điều chỉnh: Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu

Trạng thái quyết định: Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Ngày phê duyệt KHLCNT: 21/01/2022

Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT: 525/QĐ-TCĐBVN

Tổng mức đầu tư: 8.624.063.000 VND

Số gói thầu: 02

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá