Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022 | 11:12

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km259 -:- Km264, QL.32, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

A. Công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km259 -:- Km264, QL.32, tỉnh Yên Bái

I. Thông tin chung về Kế hoạch đấu thầu:

1. Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km259 -:- Km264, QL.32, tỉnh Yên Bái.

2. Bên mời thầu: Ban QLDA Bảo trì đường bộ

3. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Yên Bái

4. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 721/QĐ-TCĐBVN ngày 25/01/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km259 -:- Km264, QL.32, tỉnh Yên Bái.

II. Thông tin về gói thầu:

1. Tên gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu:

- Giá gói thầu: 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng chẵn).

 - Nguồn vốn:  Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn trong nước.

- Thời gian bắt đầu lựa chọn: Quý 1 Năm 2022.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

2 .Gói thầu: Xây lắp công trình

- Giá gói thầu: 14.259.300.000 (Mười bốn tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, ba trăm nghìn đồng).

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ) - Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu lựa chọn: Quý 1 Năm 2022

- Loại Hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

3. Giám sát thi công xây dựng

- Giá gói thầu: 434.100.000 (Bốn trăm ba mươi bốn triệu, một trăn nghìn đồng) 

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ) - Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn trong nước.

- Thời gian bắt đầu lựa chọn: Quý 1 Năm 2022

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ công trình.

4. Kiểm toán công trình:

- Giá gói thầu: 73.600.000 (Bảy mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ) - Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn trong nước

- Thời gian bắt đầu lựa chọn: Quý 3 Năm 2022

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá