Thứ ba ngày 25 tháng 1 năm 2022 | 11:14

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km87+050 - Km94+650, QL.32C, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ.

Địa chỉ: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ, Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

I. Thông tin chung về Kế hoạch đấu thầu:

1. Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km87+050 - Km94+650, QL.32C, tỉnh Yên Bái.

2. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ

3. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái

4. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 588/QĐ-TCĐBVN ngày 21/01/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km87+050 - Km94+650, QL.32C, tỉnh Yên Bái.

II. Thông tin về gói thầu:

1. Tên gói thầu: Tư vấn lập HSMT.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

- Giá gói thầu: 18.900.000 (Mười tám triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn).

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1 Năm 2022.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày

2. Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

- Giá gói thầu: 12.871.000.000 (Mười hai tỷ, tám trăm bảy mươi mốt triệu đồng chẵn).

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1 Năm 2022.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.

  3. Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

- Giá gói thầu: 410.800.000 (Bốn trăm mười triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn).

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1 Năm 2022.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ công trình.

  4. Tên gói thầu: Kiểm toán công trình.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

- Giá gói thầu: 67.500.000 (Sáu mươi bảy triệu triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sau khi thi công xong.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá