Thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2022 | 11:4

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thộng vận tải tỉnh Yên Bái thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thộng vận tải tỉnh Yên Bái thông báo mời thầu gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km239+700 - Km243+600 và Km245+400 - Km246+900, QL.37, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ, Sở Giao thộng vận tải tỉnh Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

1. Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng.

- Loại gói thầu: Xây lắp

- Giá gói thầu: 22.546.400.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, năm trăm bốn mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày

2. Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km239+700 - Km243+600 và Km245+400 - Km246+900, QL.37, tỉnh Yên Bái.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian nhận E-HSDT: Từ 16 giờ 18 phút, ngày 09 tháng 3 năm 2022 đến 17 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2022.

7. Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Web site: http: //muasamcong.mpi.gov.vn

8. Phát hành E-HSMT: miễn phí

9. Thời điểm đóng/mở thầu: 17 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2022.

10. Địa điểm mở thầu: Web site: http: //muasamcong.mpi.gov.vn

11. Bảo đảm dự thầu: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

12. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá