Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2022 | 10:29

Ban QLDA bảo trì đường bộ - Sở giao thộng vận tải Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban QLDA bảo trì đường bộ - Sở giao thộng vận tải Yên Bái thông báo trúng thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km259 -:- Km264, QL.32, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km259 -:- Km264, QL.32, tỉnh Yên Bái.

Nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách nhà nước).

Số thông báo mời thầu: http://muasamcong.mpi.gov.vn: Số E-TBMT: 20220207568-00. Thời điểm đăng tải: 15 giờ 18 phút ngày 17/02/2022.

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Giá gói thầu: 15.762.588.000 đồng (Mười lăm tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn).

Giá trúng thầu: 15.741.160.000 đồng. (Mười lăm tỷ, bảy trăm bốn mươi mốt triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng).

Nhà trúng thầu: Liên danh: Công ty cổ phần xây dựng & thương mại Bắc Âu và Công ty TNHH Anh Nam Xuân Thủy.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 188/QĐ-SGTVT ngày 14/3/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp công trình. (Xem quyết định tại đây)

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá