Thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022 | 16:23

Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình Sửa chữa cầu Hoàng Diệu, Quốc lộ 91, tỉnh An Giang.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải An Giang

Tên gói thầu: Thi công xây lắp công trình

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên

Tên KHLCNT: Sửa chữa cầu Hoàng Diệu, Quốc lộ 91, tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Xây lắp

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa cầu Hoàng Diệu, Quốc lộ 91, tỉnh An Giang

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 21/03/2022 15:49 Đến ngày 01/04/2022 14:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh An Giang

Thời điểm đóng/mở thầu: 01/04/2022 14:00

Địa điểm mở thầu : website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 11.114.671.000 VND (Mười một tỷ một trăm mười bốn triệu sáu trăm bảy mươi mốt nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 150.000.000 VND (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá