Thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2022 | 15:44

Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái thông báo trúng thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km147 -:- Km152 và Km161 -:- Km162, QL.32, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

Gói thầu Xây lắp công trình.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km147 -:- Km152 và Km161 -:- Km162, QL.32, tỉnh Yên Bái

Nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách nhà nước)

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

Số thông báo mời thầu: Số 20220244194-00

Giá gói thầu: 21.146.825.000 (Hai mươi mốt tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu, tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

Giá trúng thầu: 21.122.767.000 đồng. (Hai mươi mốt tỷ, một trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

Nhà trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 243/QĐ-SGTVT ngày 05/4/2022 do ông Đỗ Nhân Nghĩa Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Yên Bái ký.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá