Thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2022 | 15:54

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái thông báo trúng thầu Giám sát thi công xây dựng Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km239+700 -:- Km243+600 và đoạn Km245+400 -:- Km246+900, QL.37, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Số 165, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

Gói thầu Giám sát thi công xây dựng.

Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km239+700 -:- Km243+600 và đoạn Km245+400 -:- Km246+900, QL.37, tỉnh Yên Bái.

Nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách nhà nước)

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

Số thông báo mời thầu: Số 20220316620-00

Giá gói thầu: 605.522.000 đồng  (Sáu trăm linh lăm triệu, năm trăm hai mươi hai nghìn đồng).

Giá trúng thầu: 600.900.000 đồng. (Sáu trăm triệu, chín trăm nghìn đồng).

Nhà trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và tư vấn thiết kế Việt Nam.

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày (theo tiến độ thi công công trình)

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 250/QĐ-SGTVT ngày 06/4/2022 do ông Đỗ Nhân Nghĩa Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Yên Bái ký.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá