Thứ sáu ngày 1 tháng 4 năm 2022 | 16:3

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km5+00-Km6+684, Km11+658-Km12+572, Km14+132-Km17+717, Quốc lộ 17, tỉnh Bắc Ninh.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km5+00-Km6+684, Km11+658-Km12+572, Km14+132-Km17+717, Quốc lộ 17, tỉnh Bắc Ninh

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km5+00-Km6+684, Km11+658-Km12+572, Km14+132-Km17+717, Quốc lộ 17, tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Tư vấn

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày: 29/03/2022 14:56 Đến ngày 19/04/2022 08:25

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Bắc Ninh

Thời điểm đóng/mở thầu: 19/04/2022 08:25

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 606.758.000 VND (Sáu trăm lẻ sáu triệu bảy trăm năm mươi tám nghìn đồng chẵn)

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá