Thứ sáu ngày 8 tháng 4 năm 2022 | 16:18

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái thông báo trúng thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km239+700 -:- Km243+600 và đoạn Km245+400 -:- Km246+900, QL.37, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

Gói thầu Xây lắp công trình.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km239+700 -:- Km243+600 và đoạn Km245+400 -:- Km246+900, QL.37, tỉnh Yên Bái

Nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách nhà nước)

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

Số thông báo mời thầu: Số 20220321734-00

Giá gói thầu: 22.577.112.000 (Hai mươi hai tỷ, năm trăm bảy mươi bảy triệu, một trăm mười hai nghìn đồng).

Giá trúng thầu: 22.556.446.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, năm trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi sáu nghìn đồng).

Nhà trúng thầu: Liên danh Thi công Quốc lộ 37, tỉnh Yên Bái (Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái và Công ty cổ phần xây dựng Thịnh Hưng Yên Bái).

Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 259/QĐ-SGTVT ngày 08/4/2022 do ông Đỗ Nhân Nghĩa Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Yên Bái ký.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá