Thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2022 | 15:28

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp – Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp – Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công XDCT Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km244+529 ÷ Km258+350, Quốc lộ 29, tỉnh Đắk Lắk.

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp

Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công XDCT

Tên KHLCNT: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km244+529 ÷ Km258+350, Quốc lộ 29, tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Tư vấn

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển    

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 29/04/2022 15:17 Đến ngày 20/05/2022 08:30

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Đăk Lăk

Thời điểm đóng/mở thầu: 20/05/2022 08:30

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 960.114.000 VND (Chín trăm sáu mươi triệu một trăm mười bốn nghìn đồng chẵn)

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá