Thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2022 | 16:39

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên Quốc lộ 2D đoạn từ Km106+100 - Km118+765, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ, Sở Giao thộng vận tải tỉnh Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

1. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Giá gói thầu: 591.323.000 (Năm trăm chín mươi mốt triệu, ba trăm hai mươi ba nghìn đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.

2. Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên Quốc lộ 2D đoạn từ Km106+100 - Km118+765, tỉnh Yên Bái.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian nhận E-HSDT: Từ 18 giờ 15 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2022 đến 18 giờ 30, ngày 11 tháng 7 năm 2022.

7. Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Web site: http: //muasamcong.mpi.gov.vn

8. Phát hành E-HSMT: miễn phí

9. Thời điểm đóng/mở thầu: 18 giờ 30, ngày 11 tháng 7 năm 2022

10. Địa điểm mở thầu: Web site: http: //muasamcong.mpi.gov.vn

11. Bảo đảm dự thầu: Không.

12. Hình thức bảo đảm dự thầu: Không.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá