Thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022 | 15:45

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước và gia cố lề đoạn Km65+010 – Km67+700, Quốc lộ 281, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

Tên gói thầu: Xây lắp công trình

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước và gia cố lề đoạn Km65+010 – Km67+700, Quốc lộ 281, tỉnh Hà Tĩnh.

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 25/03/2022 09:08 Đến ngày 04/04/2022 09:15

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hà Tĩnh

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/04/2022 09:15

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 5.355.857.000 VND (Năm tỷ ba trăm năm mươi lăm triệu tám trăm năm mươi bảy nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 65.000.000 VND (Sáu mươi lăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá