Thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2022 | 15:19

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu Giám sát thi công Sửa chữa các cầu Bà Toàn Km115+027, Ông Cung Km115+827, Khe Tràn Km117+402, Rọc Rày Km120+383 trên Quốc lộ 8C, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

Tên gói thầu: Giám sát thi công

Tên KHLCNT: Sửa chữa các cầu Bà Toàn Km115+027, Ông Cung Km115+827, Khe Tràn Km117+402, Rọc Rày Km120+383 trên Quốc lộ 8C, tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Tư vấn

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 8 tháng

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 29/04/2022 14:58 Đến ngày 19/05/2022 15:10

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hà Tĩnh

Thời điểm đóng/mở thầu: 19/05/2022 15:10

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 632.447.000 VND (Sáu trăm ba mươi hai triệu bốn trăm bốn mươi bảy nghìn đồng chẵn).

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá