Thứ hai ngày 25 tháng 4 năm 2022 | 15:29

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu Giám sát thi công Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước các đoạn Km12+335-Km18+790; Km19+745-Km20+300; Km48+400-Km49+550, Quốc lộ 8C, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

Tên gói thầu: Giám sát thi công

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước các đoạn Km12+335-Km18+790; Km19+745-Km20+300; Km48+400-Km49+550, Quốc lộ 8C, tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Tư vấn

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: 25/04/2022 09:47 Đến ngày 16/05/2022 10:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hà Tĩnh

Thời điểm đóng/mở thầu: 16/05/2022 10:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 555.600.000 VND (Năm trăm năm mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn)

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá