Thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2022 | 9:52

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường Km921-Km926+900, Quốc lộ 1, thành phố Đà Nẵng.

Bên mời thầu: Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 0236.3822008, Fax 0236.3830438; Email: [email protected]

Tên gói thầu: Xây lắp công trình

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường Km921-Km926+900, Quốc lộ 1, thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Xây lắp

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường Km921-Km926+900, Quốc lộ 1, thành phố Đà Nẵng

Chi tiết nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách nhà nước)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: từ ngày 15/09/2022 16:27 Đến ngày 26/09/2022 08:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 90 Ngày

Địa điểm nhận E-HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Đà Nẵng

Thời điểm đóng/mở thầu: 26/09/2022 08:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 13.335.756.000 VND (Mười ba tỷ ba trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 134.000.000 VND (Một trăm ba mươi bốn triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá