Thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2022 | 10:24

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường Km921-Km926+900, Quốc lộ 1, thành phố Đà Nẵng.

Bên mời thầu: Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường Km921-Km926+900, Quốc lộ 1, thành phố Đà Nẵng

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

Phạm vi điểu chỉnh: Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu

Trạng thái quyết định: Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Ngày phê duyệt KHLCNT: 13/09/2022

Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 3609/QĐ-TCĐBVN. Xem Quyết định tại đây.

Tổng mức đầu tư: 14.796.101.000 VND

Ngày đăng tải: 14/09/2022

 

 

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá