Thứ tư ngày 4 tháng 5 năm 2022 | 8:1

Người dân bị phạt nguội ở tỉnh xa có thể nộp phạt tại địa phương cư trú

Theo quy định mới của Bộ Công An, người bị phạt nguội không cư trú tại địa bàn phát hiện vi phạm có thể sẽ được chuyển kết quả phạt nguội về địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện nơi cư trú để xử lý...

Trong khi Thông tư 65/2020 quy định người vi phạm sẽ được mời đến trụ sở Công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc thì quy định mới cho phép cơ quan Công an phát hiện vi phạm gửi kết quả phạt nguội về trụ sở Công an nơi người vi phạm cư trú để giải quyết và xử lý vi phạm.

Kết quả phạt nguội sẽ chuyển đến Công an huyện nơi người vi phạm cư trú nếu vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã hoặc thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã nhưng Công an cấp xã chưa được trang bị hệ thống mạng kết nối.


Theo Thông tư 15/2022 của Bộ Công An, trong trường hợp cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện vi phạm thông qua phương tiện, thiết bị nghiệp vụ mà không dừng được phương tiện trong khi người vi phạm không cư trú tại địa bàn cấp huyện nơi đã phát hiện vi phạm, kết quả phạt nguội sẽ được xử lý bằng cách: Chuyển kết quả đến Công an cấp xã nơi người vi phạm cư trú (Nếu vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã). Đây là một chính sách mới, giúp tiết kiệm thời gian và quãng đường đi lại cho người dân vi phạm bị phạt nguội.


Việc phải quay trở lại địa phương đã vi phạm quy định về ATGT để xử lí đã gây nhiều phiền toái và tốn kém cho người dân thời gian vừa qua, đặc biệt khi khoảng cách quá xa so với địa phương cư trú.


Thông tư 15/2022 cũng quy định, nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm, thì cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi thông báo yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Công an cấp xã, Công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc.

Theo quy định hiện hành tại Điều 20 Nghị định 118/2021/NĐ-CP, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt thông qua các hình thức như: Nộp tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản; chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Nộp phạt trực tiếp cho cho chiến sĩ Cảnh sát giao thông; Nộp tiền phạt qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đáng chú ý, với quy định mới tại Thông tư 15/2022, người vi phạm sẽ có thêm một cách để nộp phạt vi phạm giao thông đó là truy cập Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an.

Trước đây, xe vi phạm sẽ bị từ chối đăng kiểm nếu chủ xe không nộp phạt trong thời hạn 15 ngày làm việc; nhưng theo quy định mới, thời gian này đã được kéo dài. Cụ thể, theo thông tư Thông tư 15/2022, từ ngày 21/5/2022, thời hạn này sẽ được kéo dài thành 20 ngày nhưng tính theo ngày làm việc. Và sau 20 ngày kể từ ngày cơ quan Công an gửi thông báo phạt nguội mà người vi phạm không đến giải quyết thì phương tiện sẽ bị đưa vào phần mềm cảnh báo đăng kiểm của Cục đăng kiểm Việt Nam. Lúc này. nếu chưa giải quyết vi phạm mà đem ô tô đi kiểm định, chủ xe sẽ bị từ chối đăng kiểm.

 

 

 

Theo Thế giới phương tiện

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá