Thứ hai ngày 10 tháng 6 năm 2019 | 14:14

92,15% đại biểu Quốc hội tán thành nội dung giám sát về phòng, chống xâm hại trẻ em

Sáng 10-6, bước sang tuần làm việc cuối cùng tại kỳ họp, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.


Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.

Tại báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu, sáng 3-6, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội cùng với dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.

Về nội dung giám sát chuyên đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội lựa chọn 1 trong 2 chuyên đề do Ủy ban đề xuất bằng hình thức bấm nút điện tử. Chuyên đề thứ nhất về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” đã được đa số đại biểu lựa chọn với tỷ lệ 79,13% để tiến hành giám sát tối cao tại kỳ họp thứ chín (tháng 5-2020). 

UBTVQH cho rằng, tình trạng xâm hại trẻ em thời gian vừa qua đang là vấn đề nóng của xã hội, được cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm. 

Việc lựa chọn nội dung chuyên đề theo đề xuất của UBTVQH nhằm bảo đảm tính chuyên sâu, hiệu quả của chuyên đề và phù hợp với thời gian, nguồn lực của Quốc hội. 

Bên cạnh đó, Luật Trẻ em mới được ban hành tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực kể từ tháng 6-2017, nên các chính sách liên quan đến bảo vệ trẻ em đang tiếp tục được triển khai thực hiện.

UBTVQH sẽ tiếp tục giao các cơ quan của Quốc hội tăng cường giám sát, trường hợp cần thiết sẽ tổ chức các phiên giải trình để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Trẻ em. Do vậy, UBTVQH xin được giữ nội dung giám sát chuyên đề như dự kiến.

Về phạm vi thời gian giám sát, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu, UBTVQH thể hiện trong dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát trình Quốc hội xem xét, quyết định  vào ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp này (14-6).

Tiếp đó, thông qua biểu quyết có 446 đại biểu tán thành (chiếm 92,15% tổng số đại biểu Quốc hội) thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 gồm 3 điều. Trong đó, tại điều 1 nêu rõ các nội dung giám sát tối cao được Quốc hội tiến hành tại hai kỳ họp thứ chín và thứ mười trong năm 2020. Tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Theo Hà Nội mới

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá