Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020 | 15:59

Trung ương 'nhất trí rất cao' về nhân sự tham gia Bộ Chính trị

Hội nghị Trung ương 14, khóa XII, đã "thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII".

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết như trên trong phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 14, khóa XII (hội nghị), sáng 18/12.

Ông nói, sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và kết thúc sớm hơn 2 ngày so với dự kiến.

Tại hội nghị, Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ chính trị, Ban Bí thư khoá XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia hai cơ quan lãnh đạo này.

Ban chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Trung ương xem xét, quyết định tại hội nghị Trung ương 15 sắp tới.


Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 14, khóa XII, sáng 18/12. Ảnh: VGP

Hội nghị cũng đã thống nhất rất cao với các nội dung mà Bộ Chính trị đề nghị tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các dự thảo Văn kiện lần này có nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng. Từ cách tiếp cận, mục tiêu phát triển, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XII, dự báo tình hình thế giới và trong nước, hệ thống các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo cho đến các định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược.

Các nội dung trên đã thể hiện được những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, chủ trương, phương hướng lớn, cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, "khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới".


Đại biểu tham dự hội nghị Trung ương 14, khóa XII. Ảnh: VGP

Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII, các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất cho rằng, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt "thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ", luôn bám sát các quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với "quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt".

"Tình trạng tham nhũng bước đầu được ngăn chặn và có thuyên giảm", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Ông cũng nêu rõ, "nhiều vấn đề khá phức tạp, nhạy cảm đặt ra và thực hiện từ nhiều năm trước nhưng hiệu quả thấp, nhiệm kỳ này đã đạt kết quả quan trọng".

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XII còn có một số hạn chế, như: Việc thể chế hoá, cụ thể hoá một số nghị quyết của Đảng còn chậm; tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu...

Trung ương cũng thống nhất cao với các tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến chương trình, nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, và khẳng định "tinh thần chung là phải phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu dự Đại hội; đồng thời phải thực hiện nghiêm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trách nhiệm của cá nhân mỗi đại biểu". Trong đó, đặc biệt là vai trò nêu gương của các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và các trưởng đoàn.

Vào đầu nhiệm kỳ, Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 Ủy viên, đến nay còn 17 Ủy viên, bởi cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã qua đời (tháng 9/2018); ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo, cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị (tháng 5/2017). Trong số 17 Uỷ viên Bộ Chính trị hiện nay, riêng ông Đinh Thế Huynh đã thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư, nghỉ chữa bệnh (từ tháng 3/2018).

Ban bí thư Trung ương Đảng hiện có 14 ủy viên, trong đó 7 thành viên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; 7 thành viên còn lại là Bí thư Trung ương Đảng.

Hồi tháng 5/2020, hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XII) thống nhất trình Đại hội XIII số lượng ủy viên Trung ương khóa mới khoảng 200 người, trong đó 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết (số lượng bằng khóa XII). Số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa mới cũng "cố gắng giữ như khóa XII, từ 17 đến 19 người, Ban Bí thư từ 12 đến 13 người để đảm bảo lãnh đạo toàn diện", theo ông Nguyễn Hồng Diên, Phó ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo vnexpress

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá